Μελέτη κατασκευή συντήρηση βιομηχανικών ψυκτικών εγκαταστάσεων

Μελέτη και κατασκευή βιομηχανικών ψυκτικών εγκαταστάσεων

 • Πρόψυξη προιόντων(φρούτα,κρέας ,ψάρια).
 • Συντήρηση νωπών (±0°C-28°C) προϊόντων.
 • Τούνελ ταχείας κατάψυξης προϊόντων .
 • Βιομηχανικός κλιματισμός και αερισμός.

Για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμε όλα τα δόκιμα ψυκτικά ρευστά ήτοι: άνυδρο αμμωνία (ΝΗ3),  διοξείδιο του άνθρακα CO2, R22, R404A, R507A κλπ με συστήματα απευθείας εκτόνωσης (DX), πλήρωσης (flooded), κυκλοφορίας με αντλίες (pump recirculation), ή με κυκλοφορία διαλυμάτων διαφόρων τύπων γλυκόλης για θερμοκρασίες έως και -40 °C.

Δυνατότητα ολοκληρωμένου έργου

 • Τοποθέτηση θερμομονωτικών πάνελς, διαμόρφωση ψυκτικών θαλάμων.
 • Πόρτες ψυκτικών θαλάμων.
 • Ηλεκτρολογικές/Μηχανολογικές ψυκτικής εγκατάστασης.
 • Συστήματα αυτοματισμού και παρακολούθησης ψυκτικής εγκατάστασης.
 • Ηλεκτρολογικές/Μηχανολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανικών κτιρίων.

Συντήρηση

 • Εκπόνηση, παρακολούθηση και εκτέλεση προγράμματος περιοδικής συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Συντήρηση ανά κλήση.

Για την εκτέλεση των εργασιών χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι συνεργάτες και συνεργεία ψυκτικών και ηλεκτρολόγων, με μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο.